O mně

Dosavadní vzdělání a kvalifikace, stručný přehled dosavadní praxe (retrográdně, neboli postupně zpět):

2007    licence ČLK všeobecné lékařství pro dospělé

2005    licence ČLK hygiena práce a nemoci z povolání

2001    atestace 1° všeobecné lékařství

1998    atestace hygiena práce a nemoci z povolání – nástavba (= 2°)

1988    atestace 1° hygiena a epidemiologie

1983   promoce na LF UP Olomouc, obor všeobecné lékařství

1977   maturita na Slovanském gymnasiu v Olomouci

V letech 1983-1997 jsem pracoval převážně v tehdejší hygienické službě, jak státní, tak resortní, zejména v samostatných a vedoucích funkcích. Jako praktický lékař pro dospělé sbírám zkušenosti :o) od jara 1984 (kdy jsem nastoupil základní vojenskou službu na 12 měsíců), během nadúvazků, na plný úvazek pak od ledna 1999. Jediné zahraniční zkušenosti mám ze Slovenska a částečně z bývalé NDR.